سلسله هایی که در دوره مغول بر ایران حکومت کردند

چنگیز خان مغول

چنگیز خان مغول از 616 هجری قمری با فتح بخارا به تدریج فتح ایران را شروع فتح تدریجی ایران را شروع کرد. وی در 624 میلادی مرد.

چنگیز خان مغول

تصویر مینیاتوری از چنگیز خان مغول

پس از حمله مغول سلسه هایی که بر ایران حکومت کردند عبارت بودند از:


سلطنت جانشینان چنگیز

624 تا 651 هجری قمری

 

حکومت ایلخانان مغول

651 تا 694 هجری قمری
نام بنیان گذار: هولاکو

 

ادامه حکومت ایلخانان با ایلخانان مغول مسلمان شده

گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه از مشهورترین بناهای دوره مغول در ایران

694 تا 756 هجری قمری
نام بنیان گذار: غازان خان

در دوره فترت ایخانان سلسله هایی در نقاط مختلف برپا بودند که تا دوره تیموری باقی ماندند
این سلسله ها عبارت بودند از:
ملوک آل کرت
643 هجری قمری تا 783 هجری قمری
بنیان گذار: شمس الدین محمد کرت

اتابکان فارس

بنای شاهچراغ

بنای شاهچراغ مربوط به دوره اتابکان فارس

محل پاگرفتن سلسله: فارس

543 هجری قمری تا 6834 هجری قمری

نام بنیان گذار: سنغربن مودود

 

قراختاییان کرمان

محل پاگرفتن سلسله:کرمان

619 هجری قمری تا 703 هجری قمری

نام بنیان گذار: براق حاجب

 

خاندان اینجو

محل پاگرفتن سلسله: فارس و مضافات

742 هجری قمری تا 758 هجری قمری

نام بنیان گذار: شاهزاده خانم کردوجین

 

خاندان آل مظفر

مسجد مظفری

مسجد جامع یا مسجد مظفری

محل پاگرفتن سلسله: یزد و کرمان و بعد فارس

740 هجری قمری تا 795 هجری قمری

نام بنیان گذار: امیر بارزالدین محمد بن مظفر بن منصور بن غیاث الدین حاجی

 

امرای لرستان

محل پاگرفتن سلسله: لرستان

حدود 550 هجری قمری تا پس از 827 هجری قمری

نام بنیان گذار: ابوطاهر

 

امرای چوپانی

محل پاگرفتن سلسله: آذربایجان

738 هجری قمری تا 758 هجری قمری

نام بنیان گذار: امیر شیخ حسن کوچک بن تیمورتاش بن امیرچوپان

 

امرای ایلکانی یا آل جلایر

محل پاگرفتن سلسله: در بغداد و عراق سلطنت کردند

740 هجری قمری تا 836 هجری قمری

نام بنیان گذار: شیخ حسن بن امیر حسین آقبوقا معرف به شیخ حسن بزرگ

 

امرای سربداری

سبزوار

736 هجری قمری تا 788 هجری قمری

نام بنیان گذار: امین الدین عبدالرزاق

 

امرای طغا تیموری

جرجان و حوالی آن

737 هجری قمری تا 754 هجری قمری

طغا تیمورخان بن …جوجی قسار، برادر چنگیز

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top