شکل عجیب انفجار نوعی ستاره

در جهان نوعی از انفجارهای کیهانی غیرمعمول، بسیار قدرتمند با پایداری طولانی رخ می دهد. در حالی که بسیاری از انفجارها در مدت حدود یک دقیقه تمام می شوند، این نوع انفجار می تواند چند ساعت به طول انجامد. این انفجار کیهانی از نوعی است که به عنوان انفجار اشعه گاما شناخته می شود.

در توضیح این واقعه گفته می شود که احتمالاً در ستاره های بسیار غول آسا و با شعاعی چندین برابر شعاع خورشید رخ می دهد و به خاطر بزرگی ستاره مدتی طول می کشد تا انفجار از میان ستاره انتشار یابد. به عبارتی این نوع انفجار طولانی مدت در میان بزرگ ترین و درخشان ترین ستاره های جهان که شعاع برخی از آنها حتی به یک میلیارد مایل بالغ می شود و اندازه آنها به 1000 برابر خورشید می رسد رخ می دهد.

چنین انفجاری اولین بار در سال 2010 مشاهده شد اما در هاله ای از رمز و راز ماند. سپس ثابت شد که در یک کهکشان دیگر و در یک ستاره ابرغول آسا، یعنی ستاره ای 20 برابر عظیم تر از خورشید رخ داده است.

بیشتر ستاره هایی که انفجارهای اشعه گاما در آنها رخ می دهد نسبتاً کوچک و متراکمند و انفجاری که آنها را از بین می برد تنها چند ثانیه به طول می انجامد. اما این انفجارهای غیرمعمول مدتی طول می کشد تا میان ستاره منتشر شوند و بنابراین انفجار اشعه گامای آنها مدتی بسیار طولانی تر به طول می انجامد.

این حوادث نشان می دهد که جهان جایی بسیار خشن تر و متنوع تر از آنی است که ما تصور می کنیم.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top