طناب نخاعی چیست؟

ساختمان نخاع

 محمدرضا کریمی

طناب نخاعی به همراه مغز و نورون ها اجزای تشکیل دهنده دستگاه عصبی مرکزی هستند. نخاع به صورت طناب سفید رنگی درون ستون مهره ها قرار دارد. طول تقریبی آن در زنان 42 سانتی متر و در مردان 45 سانتی متر است و در نواحی گردنی و کمری ضخیم تر است. نخاع از قسمت پایینی بصل النخاع، در سطح اولین مهره گردنی آغاز می شود و در بین مهره اول و دوم کمری پایان می یابد.

ساختمان نخاع

نخاع از پنج بخش تشکیل شده:

1-گردنی

2-سینه ای

3-کمری

4-خاجی

5-دنبالچه ای

در مجموع 31 زوج عصب نخاعی از ستون مهره ها خارج می شود که عبارتند از:

-هشت زوج گردنی

-12 زوج سینه ای

-پنج زوج کمری

-پنج زوج خاجی

-یک زوج دنبالچه ای

پایین ترین بخش تنه نخاع مخروطی شکل است و مخروط انتهایی نامیده می شود. ماده خاکستری طناب نخاعی به شکل H و در مرکز نخاع قرار گرفته است.

نخاع

منبع عکس:http://www.nature.com/nrn/journal/v7/n8/images/nrn1955-f1.jpg

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top