علوم زمین چیست؟

علوم زمین مطالعه ویژگی های فیزیکی سیاره ما است، از زلزله گرفته تا قطرات باران و سیل و فسیل ها. علوم زمین شاخه های زیادی دارد، مثل زمین شناسی و اقیانوس شناسی (مطالعه اقیانوس های زمین).

چرا علوم زمین مفید است؟

علوم زمین بر زندگی روزمره ما تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، هواشناسان درباره آب و هوا مطالعه می کنند و به تماشای توفان های خطرناک می نشینند. آب شناسان بهمطالعه آب می پردازند و درباره وقوع سیل هشدار می دهند. زلزله شناسان زمین لرزه ها را مطالعه می کنند و تلاش می کنند پیش بینی کنند کجا رخ می دهند. زمین شناسان سنگ ها را مطالعه می کنند و به مکان یابی مواد معدنی مفید یاری می رسانند.

دانشمندان علوم زمینچگونه کار می کنند؟

دانشمندان علوم زمین عمدتاً با بالا رفتن از کوه ها، کاوش در بستر دریاها، خزیدن میان غارها یا به آب مرداب زدن کار می کنند. آنها نمونه ها را اندازه گیری و جمع آوری می کنند (مانند سنگ ها و یا آب رودخانهسپس یافته های خود را بر روی نمودارها و نقشه ها ثبت می کنند.

زمین شناسی

زمین شناسی مطالعه سنگ هایی است که سطح سیاره ما را تشکیل می دهند. زمین شناسان سنگ ها را بررسی می کنند تا درباره تاریخچه زمین و چگونگی تشکیل زمین اطلاعاتی به دست آورند.

چگونه زمین شناسان سنگ ها را تاریخگذاری می کنند؟

سنگ ها با استفاده از روش های مختلفی تاریخ گذاری می شوند. زمین شناسانی به نام چینه شناس (stratigraphers) توزیع و ترتیب لایه های سنگ یا استراتا (strata) رامطالعه می کنند. جوان ترین سنگ ها معمولاً در لایه های نزدیک به سطح یافت می شوند، سنگ های قدیمی تر در بخش های عمیق تر قرار دارند. برخی از سنگ ها حاوی عناصر رادیواکتیوند که می توانند تاریخ گذاری شوند چراکه با سرعتی خاص فاسد می شوند یا تغییر می کنند.

چگونه فسیل ها به تاریخ گذاری سنگ ها کمک می کنند؟

فسیل ها (باقی مانده یا چاپ شده موجودات زنده که در انواع خاصی از سنگ حفظ شده اند) به دانشمندان درباره سن نسبی آن سنگ و این که آیا آن سنگ قدیمی تر یا جوان تر از سنگ های دیگر است اطلاعاتی می دهند. این به دانشمندان کمک می کند تا تاریخ تشکیل سنگ در مناطق مختلف را کشف کنند. اولین فسیل ها در حدود 3600 میلیون سال پیش تشکیل شدند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top