غارهای خشکی و ساکنان آنها

غارها

سرزمین های قطبی شمالی قاره قطب جنوب –  بیابان –  تندرا –  غار –  شهر –  منطقه ساحلی –  تایگا (جنگل با درختانی با میوه مخروطی)جنگل های برگریز معتدلعلفزارعلفزار گرمسیری استواییمرغزارجنگل های بارانی استواییباتلاق با آب تازهتالابمرداباقیانوسمنطقه درون جزرومدیصخره های مرجانیمنطقه نور خورشید اقیانوس

غارها غارها خانه بسیاری از جانوران هستند. بعضی از جانوران فقط در غارها زندگی می کنند. آنها troglobites (به معنی اقامت کنندگان در غار) نامیده می شوند. این جانوران با زندگی در تاریکی تطبیق پیدا کرده اند (اغلب آنها بی رنگ هستند و بسیاری از آنها نمی توانند ببینند) و نمی توانند در خارج از غار به زندگیشان ادامه دهند. نمونه های این جانوران کور عبارتند از: سمندر کور تکزاس، کرم های پهن کور، میگوی بی چشم، ماهی بی چشم، سوسک های غار، ماهی خاردار کور و بعضی از سخت پوستان.

بعضی از جانوران در غارها زندگی می کنند اما چرخه زندگیشان را در خارج از غار کامل می کنند. این جانوران trogloxenes (به معنی مهمانان غار) نامیده می شوند. بعضی از مهمانان غار شامل بعضی از خفاش ها (که فقط در غارها منزل می کنند)، موش های صحرایی (که در غارها لانه دارند)، جیرجیرک های غار (که در خارج از غار تغذیه می کنند) و پشه ها هستند.

Trogolophiles (به معنی عاشقان غار) جانورانی هستند که بعضی وقت ها در غارها زندگی می کنند، اما همچنین در جاهای دیگر هم زندگی می کنند. بعضی از عاشقان غارها شامل جیرجیرک ها، سوسک های غار، سمندرها، هزارپاها، مارها، کرم های بند بند،‌ کرم های ریز، عنکبوت و پابلندهای ددی daddy (نوعی عنکبوت) هستند.

بعضی از جانوران اتفاقی وارد غارها می شوند- اینها جانورانی هستند که تابع یا وابسته نامیده می شوند. بعضی از تابع ها شامل راکون ها،‌ قورباغه ها و انسان ها هستند.

دما و شرایط زندگی: جانوران مختلفی در قسمت های مختلف غارها زندگی می کنند. غارهای خشکی به سه منطقه تقسیم می شوند:

-منطقه ورودی: منطقه ای که غار به سطح زمین باز می شود منطقه ورودی نامیده می شود. اینجا یک منطقه خنک سایه دار است. منطقه ورودی خانه ای برای جوندگان کوچک، عنکبوت ها، سوسک ها، کرم های خاکی، سمندرها، مارها، هزارپاها و جانوران دیگری است که در ورودی غار دنبال سرپناه هستند.

-منطقه تاریک روشن: منطقه بعدی، منطقه تاریک روشن نامیده می شود. یک منطقه خنک و‌ مرطوب با مقداری نور. این منطقه خانه ای برای جیرجیرک های غار و سوسک های غار است.

-منطقه تاریک: منطقه ای عمیق در داخل غار است و همیشه خنک و تاریک است. منطقه تاریک خانه ماهی خاردار کور، ماهی میگوی بی چشم و دیگر جانورانی است که با تاریکی تطبیق پیدا کرده اند.

خفاش ها، کرم های خاکی و راکون ها از جمله جاندارانی هستند که به نوعی در غار زندگی می کنند.

منبع: http://www.enchantedlearning.com/biomes/cave/terrestrial.shtml

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top