فلزات نجیب چه هستند؟

طلا

طلافلزات نجیب گروهی از فلزاتند که در برابر اکسیداسیون، عکس العمل های شیمیایی، خوردگی و زنگ زدگی مقاومند. اما تمام فلزات مقاوم در برابر خوردگی هم فلزات نجیب محسوب نمی شوند. به عنوان مثال، اگر چه تیتانیم، نیوبیم و تانتالم در برابر خوردگی بسیار مقاومند اما فلزات نجیب نیستند. از آنجا که فلزات نجیب واکنشی نیستند و زنگ نمی زنند بنابراین طول عمر نامحدود دارند.

فلزات زیر به عنوان فلزات نجیب در نظر گرفته می شوند (براساس افزایش عدد اتمی فهرست شده اند):

-روتنیم

-رودیوم

-پالادیوم

-نقره

-اسمیم

-ایریدیوم

-پلاتین

-طلا

البته یک فهرست واحد برای فلزات نجیب وجود ندارد. گاهی اوقات جیوه نیز به عنوان فلز نجیب ذکر شده است. فهرست های دیگری نیز وجود دارند که رنیم را هم به عنوان یک فلز نجیب در نظر می گیرند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top