فواید بازی بچه ها

بازی

نویسنده: سیمین احمدیان راد

تصویر: حمیده احمدیان راد

 

بچه ها به حرکت نیاز دارند.

تحرک کودکان به نظر یک نیاز جسمی ست ولی در واقع هم یک نیاز جسمی ست هم یک نیاز روانی. چون کودکان هرچه بیشتر تحرک داشته باشند و بیشتر جابجا شوند حس جست و جو گریشان آسان تر و بهتر ارضا می شود و فضاها را هم بهتر تجسم می کنند. بچه ها اگر مهارت های حرکتی خوبی داشته باشند حرکت هایی مثل خوردن را هم دقیق تر انجام می دهند.

بازی

بازی به ویژه بعضی از بازی ها باعث می شود بچه هم شاد شود و هم حرکت های دقیق و منظم و حساب شده تری انجام دهد و در نتیجه مهارت های حرکتی بهتری به دست آورد

 

به بچه امکان و فرصت بازی بدهیم.

بازی به ویژه بعضی از بازی ها باعث می شود بچه هم شاد شود و هم حرکت های دقیق و منظم و حساب شده تری انجام دهد و در نتیجه مهارت های حرکتی بهتری به دست آورد.

 

اگر بخواهیم به بچه ها مهارت های حرکتی یاد بدهیم باید آنها را در موقعیت یاد گرفتن این مهارت ها قرار دهیم.

همه کودکان آماده یادگیری مهارت های حرکتی هستند و این والدین هستند که باید این موقعیت ها را برای آنها فراهم کنند. همیشه هم لازم نیست خیلی خرج کنیم تا بچه تحرک بیشتری داشته باشد. کافی ست کودک را به محلی ببریم که بتواند در آن تحرک داشته باشد. پارک، حیاط، گردش و تفریح زمینه تحرک کودک را فراهم می کند. البته همیشه باید متناسب با آمادگی بچه ها از آنها توقع داشته باشیم.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top