محورهای تحقیقات جدید پزشکی

تحقیقات پزشکی

تحقیقات پزشکیهر سال منابع عظیمی به مطالعه بیماری ها و یافتن درمان های جدید برای آنها اختصاص می یابد. تمرکز اصلی تحقیقات امروزی بر روی داروهای جدید (از جمله دارو برای درمان سرطان و بیماری های قلبی)، بهبود اعضای مصنوعی، تولید واکسن های جدید و نقش ژن ها در ایجاد بیماری ها است.

یکی دیگر از سطوح در حال گسترش، تحقیقات درباره سلول های بنیادی است. سلول بنیادی سلولی است که قادر است به طور مداوم تقسیم شود و تمایز پیدا کند و همه انواع دیگر سلول ها و بافت های انسانی را ایجاد کند. سلول های بنیادی را می توان در آزمایشگاه به صورت انواع مختلفی از بافت های انسانی رشد داد و از آن برای ترمیم و اصلاح بدن استفاده کرد.

نانوتکنولوژی در پزشکی
روزی ممکن است روبات های کوچکی به نام نانوروبات ها عرضه شوند که برای انجام مأموریت های درمانی در داخل بدن قرار می گیرند. درمان های پزشکی تنها یک مورد استعمال پژوهش های مربوط به آینده از طریق نانوتکنولوژی است.

علم فرایندهای زیستی
یک دست مصنوعی با استفاده از سنسورها (حسگر) کار می کند که این حسگرها می توانند سیگنال ها را در عضلات ساعد پوشنده آن لباس تشخیص دهد. ریزپردازنده ای که داخل دست مصنوعی ساخته شده، سیگنال ها را تجزیه و تحلیل می کند و به اجزای مکانیکی دست فرمان می دهد باز یا بسته شوند. یکی از چالش ها در تولید ابزارهایی از این دست این است که کاری کند بافت زنده و مواد غیرزنده با هم کار کنند. یکی از راه حل ها تمرکز برای پیدا کردن راه های بهتر عبور دادن سیگنال ها بین اعصاب انسان و ابزار و دستگاه های الکترونیکی است.

طراحی دارو به کمک رایانه
محققان عصر جدید اغلب از رایانه برای کمک به طراحی داروهای جدید استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک دانشمند می تواند از مدل کامپیوتری یک مولکول دارو استفاده کند و مطالعه کند که چگونه این مدل با مدل یک مکان هدف در بدن تعامل پیدا می کند. سپس پژوهشگران می توانند برای مولکول بهبودهایی ایجاد کنند. این امر اجازه می دهد تا پیش از ساخته شدن و آزمایش داروی واقعی داروی مجازی روی رایانه ایجاد شود.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top