مروری کلی بر فشار خون بالا (هیپرتانسیون)

خون

دکتر مونا زارع

خون

هیپرتانسیون اصطلاح پزشکی برای فشار خون بالا است. فشار خون به فشاری اشاره می کند که خون به دیواره های داخلی شریان ها وارد می کند. شریان ها خون را از قلب به سایر اعضا و قسمت های بدن حمل می کنند.

فشارخون چیست؟

فشار خون یک فرد با دو مقیاس تعریف می شود:

فشار سیستولیک: فشاری در شریان ها است که وقتی قلب منقبض می شود، ایجاد می شود.(هنگام ضربان قلب)
فشار دیاستولیک: به فشار در شریان ها در طول استراحت قلب، بین ضربان های قلب، اشاره می کند.

فشار خون به صورت فشار سیستولیک روی فشار دیاستولیک گزارش می شود، به عنوان مثال صد و بیست روی هفتاد 70/120 (به طور دقیق تر فشارخون به صورت میلی متر جیوه توصیف می شود بنابراین بهتر است بگوییم فشار خون صد و بیست روی هفتاد به جای دوازده روی هفت.)
فشارخون بالای درمان نشده، فشار روی قلب و شریان ها را افزایش می دهد و در نهایت موجب تخریب عضو می شود. فشار خون خطر نارسایی قلب، حمله قلبی (سکته یا انفارکتوس قلبی) و سکته مغزی را افزایش می دهد.

تعریف فشار خون بالا (هیپرتانسیون) در بزرگسالان:

فشار خون طبیعی: کمتر از 120 روی کمتر از 80
مرحله قبل از هیپرتانسیون (پره هایپرتانسیون): فشارسیستولیک 129-120 یا فشار دیاستولیک 89-80

افراد در مرحله پیش فشار خون (پره هایپرتانسیون) با خطر زیادی در زمینه دچار شدن به فشار بالا و عوارض قلبی-عروقی مواجهند.

فشار خون بالا:

مرحله یک: فشار سیستولیک 159-140 یا فشار دیاستولیک 99-90
مرحله دو: فشارسیستولیک بیشتر یا مساوی 160 یا فشار دیاستولیک بیشتر یا مساوی 100
بیشتر بزرگسالان با فشار خون بالا از نوع اولیه یا اسنشیال هستند که به این معنی است که علت فشار خون بالا دانسته نشده است.

گروه کوچکی از بالغین فشار خون بالای ثانویه دارند که به این معنی است که علت زمینه ای و بالقوه قابل اصلاحی برای فشار خون بالا وجود دارد.

عوامل خطر برای ایجاد فشارخون بالا:

فشارخون بالا یک مشکل شایع سلامت است. در ایالات متحده امریکا تقریبا 32% از آفریقایی آمریکایی ها (سیاهپوستان) و 23% از افراد سفید پوست و مکزیکی –آمریکایی فشار خون بالا دارند.

هرچه سن افراد بالاتر رود، فشار خون بالا شایع تر می شود. به عنوان مثال برای افراد بالای 60 سال فشار خون بالا در 65% مردان آفریقایی-آمریکایی (سیاهپوست) و 80% زنان آفریقایی-آمریکایی (سیاهپوست) و همچنین در 55% سفید پوست و 65% زنان سفیدپوست وجود دارد.
متاسفانه فشار خون بسیاری افراد به خوبی کنترل نمی شود.

با توجه به یک بررسی ملی (در امریکا) فشار خون بالا فقط در 25% آفریقایی-آمریکایی ها و سفیدپوستان و 14% آمریکایی-مکزیکی ها در کنترل خوبی بود.

علایم فشارخون بالا:

فشارخون بالا معمولاً هیچ علامتی ایجاد نمی کند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top