مهار گرمایش زمین با فعالیت های آتشفشانی

آتشفشان

محققان می گویند زمین به آن میزان که انتظار می رفته گرم نشده است و یک تحقیق نشان می دهد فوران های آتشفشانی با تولید دی اکسید گوگرد عامل گرم نشدن بیشتر زمین هستند.

دی اکسید گوگرد به لایه استراتوسفر جو وارد می شود که واکنش شیمیایی در آن اسیدسولفوریک و ذرات آب تولید می کند. ذرات آب هم نور خورشید را به فضا منعکس می کنند و در نتیجه سیاره خنک می شود. این تحقیق نشان داده حتی فوران های متوسط آتشفشانی هم نقش زیادی در افزایش ذرات استراتوسفر ایفا می کنند.

آتشفشان

مقدار کم دی اکسید گوگرد هم از سطح زمین به 12 تا 20 مایلی (19 تا 32 کیلومتری) بالای زمین به داخل لایه آئروسل استراتوسفر جو وارد می شود، جایی که در آن واکنش های شیمیایی اسید سولفوریک و ذرات آب ایجاد می کند و نور خورشید را به عقب و به فضا منعکس می کند که به نوبه خود سیاره را سرد می کند.

محققان می گویند به عنوان مثال هنگامی که کوه Pinatubo در سال 1991 در فیلیپین فوران کرد، میلیونها تن دی اکسید گوگرد را به اتمسفر فرستاد و همین می تواند تا چند سال به خنک ماندن زمین کمک کند.

پیش از این تصور می شد روند تولید دی اکسید گوگرد صنعتی در آسیا به ویژه هند و چین که از سال 2000 تا 2010 به میزان 60 درصد افزایش یافته زمینه انعکاس نور خورشید به فضا را فراهم می کند و عامل گرم نشدن بیشتر زمین است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top