میمون ها چگونه جانورانی هستند؟

میمون

 

حمیده احمدیان راد

مقالات مرتبط: میمون ها چگونه جانورانی هستند؟ –  گوریل ها چگونه جانورانی هستند؟ –  شامپانزه ها چگونه جانورانی هستند؟ –  اورانگوتان ها چگونه جانورانی هستند؟ –  میمون های درازدست (گیبون ها) چگونه جانورانی هستند؟ –  سیامنگ ها چگونه جانورانی هستند؟

میمون

میمون ها  از راسته پستانداران هستند. آنها بی دم هستند، دست های بلند و قفسه سینه پهن دارند. آنها از نظر کالبد شناسی (آناتومی) شبیه به انسان ها هستند. میمون ها شامل گوریل ها، شامپانزه ها، اورانگوتان ها، میمون های درازدست (gibbons) و سیامنگ ها (siamangs) می شوند.

میمون های اولیه در طول عصر میوسن (هفت تا 26 میلیون سال قبل) تکامل پیدا کردند. فسیل های این میمون های اولیه در آفریقا، آسیا و اروپا پیدا شده است.

منبع: http://www.enchantedlearning.com/subjects/apes/

منبع عکس: http://www.gifs.net/Animation11/Animals/Primates_

and_Monkeys/cartoon_gorilla.gif

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top