نتیجه کاهش جمعیت حشرات گرده افشان وحشی

حشره

حشره

زنبورهای وحشی و برخی حشرات دیگر دو برابر زنبورهای عسل بر میزان تولید بذر و میوه تأثیر می گذارند. درنتیجه حشرات وحشی نقش بی بدیلی در تولید محصولاتی از قبیل کلزا، قهوه، پیاز، بادام، گوجه فرنگی و توت فرنگی دارند. این درحالی است که کاهش کلنی زنبورها به دلیل بیمار شدن و استفاده از آفت کش ها نگرانی هایی را به وجود آورده است.

اگر این حشرات از بین بروند جایگزینی برای آنها وجود ندارد بنابراین لازم است برای افزایش بازدهی محصولات کشاورزی درسراسر جهان جلوی از بین رفتن زیستگاه هایشان و کاهش آنها گرفته شود.

دانشمندان درباره گرده افشانی در بیش از 40 محصول کشاورزی در 600 مزرعه مطالعه کردند و فهمیدند میزان اثرگذاری گرده افشان های وحشی در تولید دانه و میوه محصولات دو برابر تأثیر زنبورهای عسل است. نقل و انتقال به وسیله زنبور عسل هم جایگزین گرده افشانی حشرات وحشی نمی شود.

گرده افشانی برای حدود سه چهارم محصولات غذایی جهان مورد نیاز است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top