نتیجه برخی مطالعات در حوزه مدیریت

کار در فضایی مبهم

همه نیروی کار به نوعی پاسخگو هستند، اما تعداد بسیار کمی به طور کامل می دانند باید درباره چه چیزی پاسخ بدهند. با انجام تحقیق از 750 نفر در چندین محیط کاری مختلف مشخص شده که کمتر از 20 درصد نیروی کار می دانند از آنها چه انتظاری می رود. به عنوان مثال یک نفر گفته که فکر می کردم در کاری مهم مشغول به کارم، اما گمان می کنم رئیسم که مرا اخراج کرد چنین فکر نمی کرد. طبیعی است که وقتی نیروی کار می دانند از آنها چه انتظاری می رود، نتایج کارشان نمی تواند مثبت باشد به ویژه وقتی کار پیچیده و سرعت آن بالا باشد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top