نحوه کار مغز در اجرای حرکات جدید بدن

مغز

حمیده احمدیان راد

مغزاطلاعات دریافت شده از حواس پنج گانه تاثیر مهمی روی حرکات ما دارد. به عنوان مثال وقتی یک فنجان چای داغ است ما می توانیم این داغی را ببینیم و احساس کنیم و نحوه مواجهه ما با چای داغ درمقایسه با وقتی که با فنجان خالی روبرو می شویم متفاوت است. به طورکلی مغز از دو نوع اطلاعات قدیمی به منظور اجرای خوب حرکات جدید بهره می برد. از این نحوه رفتار مغز می توان در علم روباتیک به خوبی بهره برد.

ما هر حرکتی که انجام می دهیم مغز به دو شکل با آن روبرو می شود. اول این که اندکی در گرفتن اطلاعات حسی مورد نیاز برای انجام حرکت  تأخیر دارد و دوم این که فرمانی که از مغز صادر می شود تا نحوه حرکت عضلات هدایت شوند به طور کامل روشن نیست. چراکه در سیگنال های عصبی مقداری دخالت های طبیعی نیز وجود دارد.

اما مغز روشی هوشمندانه برای مواجهه با این مشکلات دارد و آن این است که اطلاعات قدیمی به دست آمده از حواس را با تجربه خود از حرکات مشابه گذشته ترکیب می کند. این به این معنی است که حواس ما  از دو نوع اطلاعات قدیمی به منظور ایجاد حرکت های جدید بهره می گیرد.

شناخت فرآیندهای مغز برای انجام حرکت ها اهمیت زیادی در زمینه رباتیک داشته باشد. از این یافته ها می توان مدل هایی درست کرد و برای ساخت روبات های آینده از آنها بهره برد.

محققان در حال حاضر از این آزمایش خاص برای حرکات هماهنگ تر روبات ها بهره می برند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top