نقاشی پل آرجنتوییل و رود سن

نقاشی پل آرجنتوییل و سن

نقاشی پل آرجنتوییل و سن

پل آرجنتوییل و رود سن (1883)، اثر گوستاو کایبوت (1848-1894)، نقاش سبک امپرسیونیست فرانسوی

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top