نقاشی پل روی برکه نیلوفرهای آبی

نقاشی پل روی برکه نیلوفرهای آبی

 

نقاشی پل روی برکه نیلوفرهای آبی

پل روی برکه نیلوفرهای آبی (1899)، اثر کلود مونه (1840-1926) نقاش امپرسیونیست فرانسوی، محل نگهداری اثر موزه هنر متروپولیتن نیویورک آمریکا. اندازه اثر 92.7 در 73.7.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top