پرتوهای کیهانی چگونه ایجاد می شوند؟

ابرنواختر

ابرنواخترمطالعه ای که با استفاده از تلسکوپ فضایی اشعه گامای فرمی ناسا انجام شده اولین شواهد روشن درباره نقش بقایای ستاره های منفجر شده در تولید پرتوهای کیهانی را دراختیار ما قرار می دهد.

این مطالعه نشان می دهد که بقایای ابرنواخترها واقعاً پرتوهای کیهانی را به سرعت های باورنکردنی ای می رسانند. این کشف گامی بزرگ درجهت درک منشأ پرتوهای کیهانی است.

پرتوهای کیهانی ذرات زیراتمی و یکی از سریع ترین مواد در حال حرکت در جهان هستند که تقریباً با سرعت نور در فضا حرکت می کنند. حدود 90 درصد پرتوهای کیهانی از پروتون و باقیمانده آن از الکترون و هسته اتمی تشکیل شده اند.

دانشمندان از یک قرن پیش در تلاش بوده اند تا منابع پرتوهای کیهانی با انرژی بالا را کشف کنند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top