چرا برف سفید است؟

دانه برف

دانه برف

نور سفید حاوی تمام رنگ های رنگین کمان است. رنگ یک شیء به طول موج هایی از نور که جذب یا منعکس می کند و رنگی که از نور مشاهده می شود بستگی دارد. برگ ها به نظر سبز می رسند چراکه رنگ سبز را منعکس می کنند در حالی که رنگ قرمز و نارنجی را جذب می کنند. در مورد برف، هر دانه برف ریز تبدیل به یک آینه می شود که نوری که به آن برخورد می کند را منعکس می کند در نتیجه برف سفید به نظر می رسد.

وقتی برف ها تنگ هم قرار می گیرند و به صورت یخچال درمی آیند، توده حاصل نور قرمز را بیشتر جذب می کند و این باعث می شود که برف رنگ آبی گرفته ای پیدا کند.

در یک شب سرد و شفاف، برفی که زمین را پوشانده است طبیعت بسیار بازتابنده خود را به نمایش می گذارد.

اگر برف زیر نور قرمز مشاهده شود، به نظر قرمز می رسد.

وقتی که آب خالص به یخ تغییر شکل می دهد، جامد شدن به آن طبیعت شفافی می دهد. منتها یکی از دلایل این که آبی پس از انجماد ظاهری سفید رنگ پیدا می کند بخاری است که همراه آن بوده و هوا را به آب اضافه کرده است.

منبع: http://www.ask.com/science/snow-color-white-8d8a2762af3b4115?qo=homePageEditorsPicks#full-answer

مطالب مرتبط:

برف چگونه درست می شود؟

هوا چیست؟

ترکیبات اصلی تشکیل دهنده هوا

چرا رنگ محیط ما آبی تر می شود؟

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top