چرا بشر فضا را کاوش می کند؟

سیارات

سیارات

با تلاش برای فهم منظومه شمسی، سیاره خودمان زمین و منشأ زندگی، به بعضی از اساسی ترین پرسش ها درباره وجود و آفرینش پاسخ داده می شود. به این ترتیب متوجه می شویم از کجا آمده ایم و به کجا می رویم. این کار فایده های عملی هم دارد. این موضوع برای کشورهایی که فناوری ورود به فضا را دارند به پیشرفت علم و فن آوری کمک می کند. بسیاری از فن آوری های جدید که از این راه به دست می آید به شکل محصولات و اطلاعات در می آیند که کیفیت زندگی روی زمین را بهبود می بخشند.

پیشرفت در زمینه مشاهده زمین به دانشمندان اجازه می دهد تا تغییرات آب و هوایی را مشاهده کنند، آب و هوا را پیش بینی کنند و به کشتی ها و هواپیماها در پیدا کردن مسیرشان کمک می شود.

ماهواره ها

محققان از این طریق بهتر می توانند درباره زمین مطالعه کنند. از نقطه مناسب در فضا ما می توانیم از سیاره مان فهمی به دست آوریم که هرگز روی زمین چنین فهمی به دست نمی آید. ماهواره هایی که در فضا هستند به دانشمندان کمک می کنند تا تغییرات در آب و هوا، جو زمین و اقیانوس های زمین را بفهمند و به همان ترتیب ارتباط مکانیکی زمین با خورشید را درک کنند.

با استفاده از مدل های تغییرات نقشه کره زمین در اقیانوس ها، شامل جریانات آب و هوایی کنونی، امواج، بادها، یخ، دما و موجودات در حال زندگی در آب محققان می توانند حوادث آب و هوایی خطرناک مثل سیل ها، خشکسالی و توفان ها را پیشگویی کنند و تأثیر مخرب آنها را بر مردم کاهش دهند. به عنوان مثال ماهواره ها نشان می دهند که بشر بر آب و هوای زمین از راه های مختلف اثر گذاشته.

ماهواره ها به ما نشان می دهند که شهرهای ما با روندی سریع رشد می کنند. در حالی که جنگل های ما ویران شده اند تا خانه برای سکونت بشر و جاده ها و مزارع ساخته شود. انسان ها به طور متوسط هر سال 175 میلیون جریب جنگل و علفزار را می سوزانند. در قرن گذشته، انسان ها حدود 40 درصد سطح زمین را از حالت طبیعی اش خارج کرده اند. از آن بیشتر ما هر سال میلیون ها تن گازهای آلاینده را به داخل جو رها می کنیم. بنابراین ترکیب شیمیایی جو را تغییر می دهیم و آب و هوای کره زمین را تحت تأثیر قرار می دهیم. رفتن خاک و مواد شیمیایی از خشکی ها به رودخانه ها و در امتداد خطوط ساحلی رنگ آب را تغییر می دهد و بر زندگی آبزیان اثر می گذارد. همه این تغییرات و نیز شواهد خیلی بیشتری از تأثیرات بشر روی آب و هوای زمین، از فضا قابل مشاهده است.

فن آوری های دیگر نیز تاکنون به ایجاد یک شبکه ارتباطات جهانی که برای زندگی مدرن لازم است کمک کرده اند.

در حال حاضر حدود 3000 ماهواره مفید و 6000 قطعه زباله فضایی به گرد زمین می گردند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top