چگونه درباره یک اختراع گزارش تحقیقی بنویسیم؟

مخترع

حمیده احمدیان راد

مقالات مرتبط:

گزارش تحقیقی درباره حیوانات  – گزارش تحقیقی درباره یک کاشف

گزارش تحقیقی از فیلم و کتاب –  گزارش تحقیقی درباره سیارات

گزارش تحقیقی درباره اختراع –  گزارش تحقیقی برای روزنامه

مخترع اول، تا می توانید درباره مخترعی که می خواهید درباره اش بنویسید اطلاعات به دست بیاورید. هرچه قدر که می توانید درباره او مطلب بخوانید. هم از طریق اینترنت و هم از طریق کتابخانه مطالعه کنید. از یک موتور جست و جوی خوب، ‌دایره المعارف و کتاب های افراد درباره اختراعات و مخترعان استفاده کنید.

هنگامی که درباره اختراع می خوانید از اطلاعات کلیدی مثل اختراعی که انجام شده،‌ چه کسی این اختراع را انجام داده، چه موقع اختراع انجام شده و چگونه این اختراع به انسان ها کمک کرده یادداشت بردارید.

ساختار گزارشی درباره اختراع:

گزارشتان را با یک پاراگراف مقدمه ای شروع کنید که ایده های اصلی درباره چیزهایی که درباره اش می نویسید را بیان کند. سپس دست کم چهار تا پنج پاراگراف بنویسید که به طور شفاف اختراعی را که انتخاب کرده اید را توصیف کند. هر پاراگراف باید یک سرفصل را پوشش دهد (برای مثال شما باید دست کم یک پاراگراف داشته باشید که مخترع را پوشش دهد و اطلاعاتی درباره زمانی که مخترع متولد شده و چیزی که تحصیل کرده و اختراعات دیگری که انجام داده داشته باشد). گزارشتان را با یک پاراگراف نهایی خاتمه دهید که آن چه که نوشته اید و خوانده اید را به طور خلاصه بیان کند.

در آخر منابعتان را ذکر کنید.

دستور زبان، املا و علامت گذاری ها را بررسی کنید که صحیح باشند. مطمئن شوید که جملات کامل هستند. هر اصطلاح تکنیکی را که به کار می برید، تعریف کنید. گزارشتان را به خاطر این که ممکن است اشتباهاتی داشته باشد ابتدا چکنویس کنید و آن را کثیف و زشت تحویل ندهید.

سرفصل هایی که گزارشتان باید آنها را درخود داشته باشد عبارتند از:

-اختراع چه بوده؟ به طور شفاف توضیح دهید که چه اختراعی انجام شده و چگونه می توان از این اختراع استفاده کرد. آیا این اختراع برای ارتباطات،‌ حمل و نقل، سرگرمی، غذا، پزشکی،‌ علم یا چیز دیگری کاربرد دارد؟

-چه موقع اختراع انجام شده؟ تاریخ اختراع و تاریخ ثبت اختراع را بگویید.

-چه کسی اختراع را انجام داده؟ این مخترع در چه زمانی زندگی می کرده؟ در چه زمینه ای تحصیل کرده؟ کجا زندگی می کرده؟ اگر می توانید سعی کنید بفهمید که چرا مخترع خواسته این اختراع را انجام دهد. آیا این مخترع چیزهای دیگری راهم کشف کرده؟

– اختراعات اولیه ای که به این اختراع منجر شده را توصیف کنید.

-اهمیت اختراع: توضیح دهید که چرا این کشف مهم بوده. آیا زندگی هایی را نجات داده؟ به حمل و نقل کمک کرده؟ ‌ارتباطات را آسان کرده؟ ذخیره غذایی را افزایش داده؟ یا سرگرم کننده است؟ آیا از زمانی که کشف شده بهبود پیدا کرده؟ آیا به اختراعات دیگری منجر شده؟

منابعتان را ذکر کنید: همه منابعتان را ذکر کنید. قالب ها برای همه نوع نشریات (قالب های متفاوتی برای رسانه های مختلف وجود دارد) به این صورت است:

-وب سایت: مؤلف یا مؤلف ها را اگر مطلب مختص آنها باشد ذکر کنید. نام سایت، نام صفحه سایت، url سایت، تاریخ انتشار (اولین سالی که کپی رایت آن ذکر شده) را بیاورید.

-کتاب: شامل مؤلف یا مؤلف ها، تیتر کتاب، چاپ، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار.

-دایره المعارف: نام دایره المعارف، جلدی که از دایره المعارف مورد استفاده قرار گرفته، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، صفحاتی که در مقاله از آن استفاده کرده اید.

-مجله یا روزنامه: مؤلف یا مؤلفان، تیتر مقاله، نام مجله یا روزنامه، تاریخ انتشار آن، صفحاتی که در مقاله از آنها استفاده شده.

اول نام فامیل مؤلف یا مؤلفان،‌ بعد نام کوچک یا نخستین حرف آن ذکر می شود.

قالب دیگر برای منابع اینترنتی چنین است:

نام فامیل،‌ نام کوچک مؤلف، تیتر صفحه، نام ناشر (مثل سایت ما www.wikiwebia.ir)، تاریخی که صفحه درست شده (اولین تاریخی که کپی رایت آن ذکر شده( و‌ تاریخ بازبینی.

همچنین بعضی از معلمان می خواهند که شما تاریخی را که به صفحه وب مراجعه کرده اید را هم ذکر کنید.

در این جدول روال ارزیابی هر بخش از گزارشتان را می بینید.

 

شروع 1

پیشرفت 2

کامل شده 3

عالی

نمره

مقدمه

درهم و برهم و بی نظم است، اطلاعاتی درباره آن چه که قرار است گفته شود نمی دهد.

اطلاعات خیلی کمی می دهد.

خلاصه شده گزارش است.

مقدمه ای فشرده و در عین حال کامل است و خوب نوشته شده.

 

بخش 1 تحقیق (توصیف اختراع)

همه مباحث را به طور مناسب پوشش نمی دهد.

بعضی از مباحث مناسب را پوشش می دهد.

بیشتر مباحث مناسب را پوشش می دهد.

همه مباحث مناسب را خیلی خوب پوشش می دهد. شامل همه واقعیات جالب است.

 

بخش 2 تحقیق (توصیف مخترع)

همه مباحث را به طور مناسب پوشش نمی دهد.

بعضی از مباحث مناسب را پوشش می دهد.

بیشتر مباحث مناسب را پوشش می دهد.

همه مباحث مناسب را خیلی خوب پوشش می دهد. شامل همه واقعیات جالب است.

 

دستور زبان/ املا

اشتباهات زیادی در زمینه املا و دستور زبان دارد.

چند اشتباه دارد.

تنها یک یا دو اشتباه دارد.

املا و دستور زبان کامل است.

 

ارایه

به شکل ناخوانا و درهم و برهم

تقریباً ناخوانا است.

نوشته ای خوانا، همراه با تصویر است.

ارایه خیلی خوب سازماندهی شده، تایپ شده و همراه با تصویر است.

 

منابع

هیچ منبعی ندارد

تنها یک منبع دارد و منبع ناکامل ذکر شده.

چند منبع دارد که به شکل ناکامل ذکر شده.

منابع زیادی دارد که در قالب مناسبی فهرست شده.

 

مهلت تحویل

با بیش از یک هفته تأخیر

با یک هفته تأخیر.

با یک یا دو روز تأخیر.

به موقع تحویل داده می شود.

 

 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top