چگونه درباره یک کتاب گزارش تحقیقی بنویسیم؟

کتاب

 

مقالات مرتبط:

گزارش تحقیقی درباره حیواناتگزارش تحقیقی درباره یک کاشف

گزارش تحقیقی از فیلم و کتاب –  گزارش تحقیقی درباره سیارات

گزارش تحقیقی درباره اختراع –  گزارش تحقیقی برای روزنامه

شروع:

کتاب

در ابتدا کتاب را بخوانید. هنگامی که آن را می خوانید از روی اطلاعات کلیدی، مثل نام شخصیت های اصلی، عادت ها و یا ویژگی های این شخصیت ها، وضع ظاهری و مقامشان، پیچ و خم های کلیدی داستان، وقایع مهم و هر چیز دیگری که به نظرتان مهم می رسد و شما فکر می کنید که ممکن است بخواهید در گزارش کتابتان لحاظ شود، یادداشت بردارید.

ساختار گزارش

گزارشتان را با یک پاراگراف مقدمه ای شروع کنید که تیتر کتاب، مؤلف و نوع کتاب را در خود دارد (این که داستان کتاب معمایی، افسانه های جن و پری،‌ داستان های علمی و تخیلی و …) است. سپس دست کم چهار یا پنج پاراگراف که به وضوح کتاب را توصیف می کند را بنویسید. هر پاراگراف باید یک موضوع را پوشش دهد (برای مثال شما باید دست کم یک پاراگراف داشته باشید که شخصیت اصلی را توصیف می کند). گزارش را با یک پاراگراف انتهایی خاتمه دهید که خلاصه ای از آن چه شما از کتاب یاد گرفته اید و یا چیزی را که در کتاب دوست داشته یا دوست نداشته اید (و چرا) را دارد.

در آخر منابعتان را ذکر کنید.

دستور زبان، املا و علامت گذاری ها را بررسی کنید که صحیح باشند. مطمئن شوید که جملات کامل هستند. هر اصطلاح تکنیکی را که به کار می برید، تعریف کنید. گزارشتان را به خاطر این که ممکن است اشتباهاتی داشته باشد ابتدا چکنویس کنید و آن را کثیف و زشت تحویل ندهید.

موقعی که گزارشتان را می نویسید، سعی کنید سرفصل های زیر را در نظر بگیرید:

-زمان و محل رویداد: جایی یا جاهایی که جریان کتاب اتفاق می افتد و زمان یا زمان هایی که این اتفاقات می افتد را توصیف کنید. آیا شما تا کنون در جایی شبیه به مکان کتاب بوده اید یا نه؟ آیا شما این مکان را دوست دارید یا نه؟ آیا شما دوست دارید در مکان و زمانی مثل مکانی یا زمانی که در کتاب توصیف شده باشید؟

-شخصیت اصلی: درباره شخصیت اصلی داستان بنویسید. این که او شبیه چی یا کیست، چه دوست دارد، دوست دارد چه کاری انجام دهند و غیره. آیا شخصیت در این داستان تغییر می کند، چیزی می آموزد یا رشد می کند؟ اگر چنین است توصیف کنید که چگونه و چرا این اتفاق می افتد. آیا شما دوست دارید که با این شخصیت دوست شوید؟

-شخصیت های دیگر: شخصیت های دیگر در کتاب را فهرست کنید و برخی از  مشخصات هر یک را ذکر کنید.

شما کدام شخصیت ها را دوست دارید یا دوست ندارید؟

بگویید که چرا شخصیت های مشخصی را دوست دارید یا دوست ندارید. آیا هر یک از شخصیت ها چیزهایی را که شما فکر می کنید اشتباه، خطرناک یا … است را انجام می دهند؟

-در شروع داستان چه اتفاقی می افتد؟ داستان چگونه شروع می شود؟ معمولاً اینجا جایی است که شخصیت ها به ما معرفی می شوند و مشکل بیان می شود.

-در میانه داستان چه اتفاقی می افتد؟ معمولاً این جا جایی است که ما چیزهای زیادی درباره شخصیت ها می فهمیم و داستان هیجان انگیز تر می شود.

-در انتهای داستان چه اتفاقی می افتد؟ معمولاً این جا جایی است که در کتاب مشکل اصلی حل می شود.

-شما چه چیزی از داستان یاد گرفتید؟ بهترین کتاب ها خواننده را با چیزهای زیادی برای فکر کردن و آموختن ترک می کنند.

-تم/ایده اصلی: ایده اصلی یا تم کتاب چه بوده؟ بعضی از داستان ها یک پند اخلاقی دارند. در حالی که کتاب های دیگر سعی می کنند به ما درس زندگی بدهند.

آیا شما این داستان را دوست دارید؟ بگویید که داستان را دوست داشته اید یا دوست نداشته اید و بگویید چرا؟

منابعتان را ذکر کنید: همه منابعتان را ذکر کنید. قالب ها برای همه نوع نشریات (قالب های متفاوتی برای رسانه های مختلف وجود دارد) به این صورت است:

-وب سایت: مؤلف یا مؤلف ها را اگر مطلب مختص آنها باشد ذکر کنید. نام سایت، نام صفحه سایت، url سایت، تاریخ انتشار (اولین سالی که کپی رایت آن ذکر شده) را بیاورید.

-کتاب: شامل مؤلف یا مؤلف ها، تیتر کتاب، چاپ، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار.

-دایره المعارف: نام دایره المعارف، جلدی که از دایره المعارف مورد استفاده قرار گرفته، محل انتشار، نام ناشر، سال انتشار، صفحاتی که در مقاله از آن استفاده کرده اید.

-مجله یا روزنامه: مؤلف یا مؤلفان، تیتر مقاله، نام مجله یا روزنامه، تاریخ انتشار آن، صفحاتی که در مقاله از آنها استفاده شده.

اول نام فامیل مؤلف یا مؤلفان،‌ بعد نام کوچک یا نخستین حرف آن ذکر می شود.

قالب دیگر برای منابع اینترنتی چنین است:

نام فامیل،‌ نام کوچک مؤلف، تیتر صفحه، نام ناشر (مثل سایت ما www.wikiwebia.ir)، تاریخی که صفحه درست شده (اولین تاریخی که کپی رایت آن ذکر شده( و‌ تاریخ بازبینی.

همچنین بعضی از معلمان می خواهند که شما تاریخی را که به صفحه وب مراجعه کرده اید را هم ذکر کنید.

در این جدول روال ارزیابی هر بخش از گزارشتان را می بینید.

 

شروع 1

پیشرفت 2

کامل شده 3

عالی

نمره

مقدمه

درهم و برهم و بی نظم است، اطلاعاتی درباره آن چه که قرار است گفته شود نمی دهد.

اطلاعات خیلی کمی می دهد.

خلاصه شده گزارش است.

مقدمه ای فشرده و در عین حال کامل است و خوب نوشته شده.

 

بخش 1 تحقیق (توصیف مکان و زمان جریان کتاب، شخصیت های اصلی وفرعی)

همه مباحث را به طور مناسب پوشش نمی دهد.

بعضی از مباحث مناسب را پوشش می دهد.

بیشتر مباحث مناسب را پوشش می دهد.

همه مباحث مناسب را خیلی خوب پوشش می دهد. شامل همه واقعیات جالب درباره کتاب است.

 

بخش 2 تحقیق (توصیف شروع، میانه و پایان کتاب، معمای داستان و این که چگونه حل می شود و غیره).

همه مباحث را به طور مناسب پوشش نمی دهد.

بعضی از مباحث مناسب را پوشش می دهد.

بیشتر مباحث مناسب را پوشش می دهد.

همه مباحث مناسب را خیلی خوب پوشش می دهد. شامل همه واقعیات جالب درباره کتاب است.

 

دستور زبان/ املا

اشتباهات زیادی در زمینه املا و دستور زبان دارد.

چند اشتباه دارد.

تنها یک یا دو اشتباه دارد.

املا و دستور زبان کامل است.

 

ارایه

به شکل ناخوانا و درهم و برهم

تقریباً ناخوانا است.

نوشته ای خوانا، همراه با تصویر است.

ارایه خیلی خوب سازماندهی شده، تایپ شده و همراه با تصویر است.

 

منابع

هیچ منبعی ندارد

تنها یک منبع دارد و منبع ناکامل ذکر شده.

چند منبع دارد که به شکل ناکامل ذکر شده.

منابع زیادی دارد که در قالب مناسبی فهرست شده.

 

مهلت تحویل

با بیش از یک هفته تأخیر

با یک هفته تأخیر.

با یک یا دو روز تأخیر.

به موقع تحویل داده می شود.

 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top