چیستان اشک ها و لبخندها

من می توانم به صورتت لبخند بیاورم، می توانم چشمانت را اشک بار کنم و یا فکری به ذهنت بیاورم. اما نمی توانی من را ببینی.

من چه هستم؟

پاسخ

چیستان قبلی

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top