چیستان مثلث ها

کدام مثلث فضای بیشتری را اشغال می کند: 1-مثلثی با اضلاعی به اندازه های 300، 400 و 500. 2-مثلثی با اضلاعی به اندازه های 300، 400 و 700.

پاسخ

چیستان بعدی

چیستان قبلی

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top