چیستان ها (4)

1-آن چیست که سفید است اما برف نیست، ریشه دارد درخت نیست؟

 
 
 
2-آن چیست قبای زرد در بر دارد، اندام ظریف چون صنوبر دارد، زرد است، به مشام تلخ است ولی طعمی چون شکر دارد؟

 
 
 
3-کدام حیوان است که اگر سرش را ببریم عضوی از بدن انسان می شود؟
 
 
 
4-آن چیست که هم بچه آن را دارد هم تفنگ؟
 
 
 
5-آن چیست که هم آن را می خوریم و هم آن را می گردانیم؟
 
 
 
6-بافتم و بافتم، پشت کوه انداختم؟
 
 
 
7-چیست آن گرد گنبد بی در       پوست در پوست گرد یکدیگر   
هرکه بگشاید این  معما  را       رخش  از  آب  دیده  گردد  تر
 
 
 
8-چگونه می توان به باشگاه طرفداران دراکولا پیوست؟
 
 
 
9-یک نصفه گوجه فرنگی به چه شباهت دارد؟
 
 
 
10-چگونه می فهمید که یک فیل زیر تختتان است؟
 
 
 
11-آن چیست که پا ندارد ولی به همه جا می رود؟
 
 
 
12-چرا پسر بچه از پدرش می خواهد در یخچال بنشیند؟
 

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top