کوزه سفالی متعلق به شهر سیلک

کوزه سفالی که از تپه سیلک کاشان پیدا شده
کوزه سفالی که از تپه سیلک کاشان پیدا شده
یک کوزه سفالی مربوط به شهر سیلک در اطراف کاشان کنونی. سیلک اولین شهر فلات ایران است و قدمت آن به بیش از هفت هزار سال پیش می رسد

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top