کپی لاتین کتاب قانون بوعلی سینا

کپی لاتین کتاب قانون بوعلی سینا

کپی لاتین کتاب قانون بوعلی سینا

رونوشت لاتین قانون پزشکی ابوعلی سینا که هفت قرن در اروپا متن پزشکی مرجع بود

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top