گردوغبار می تواند چه میزان مسافت را بپیماید؟

یک مطالعه نشان داده گردوغبار و میکروارگانیسم ها از مکان های دور و از صحرای بزرگ آفریقا و مناطقی از آسیا به منطقه کالیفرنیای آمریکا می رسند. محققان مدت ها است می دانند باد می تواند ذرات معلقی مانند گردوغبار را در ارتفاعات بالاتر از 5000 متر و از یک قاره به قاره ای دیگر حمل کند. مطالعه ای که در سال 2009 انجام شده بود نشان داد گردوغبار از منشأ آسیا در مدت 13 روز یک مدار کامل را به دور سیاره طی می کند.

این گرد و غبار و ذرات معلق بیولوژیکی در داخل ابرها گنجانیده می شوند تا یخ تشکیل دهند این گردوغبار به صورت هسته یخی درمی آید و زمینه بارش هایی را به وجود می آورد. در حد دانشی که ما داریم، هیچ کس قادر نیست منشأ ذرات معلقی که برای تراکم ابرها در سطح میانی جو حیاتی است و در نهایت بارش هایی را ایجاد می کند پیدا کند. این ذرات گرد و غبار شروع به انجماد بخار آب و قطرات آب می کنند و سپس بسته به شرایط هواشناسی به صورت باران، برف، تگرگ می بارند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top