آیا آب شیرین خاورمیانه رو به اتمام است؟

تصاویر ماهواره ای نشان دهنده کاهش نگران کننده دو منبع مهم آب شیرین منطقه خاورمیانه است که در نتیجه آن زندگی میلیون ها نفر تحت تأثیر قرار می گیرد. این تصاویر نشان می دهد حوضه های رودخانه های دجله و فرات در خاورمیانه درحال از دست دادن میزان قابل توجهی از حجم آب خود هستند و وضعیت آب شیرین منطقه به مرز هشدار رسیده. براساس این مطالعه مناطقی در ترکیه، سوریه، عراق و ایران با عوارض ناشی از کاهش آب این دو رود مواجهند. گفته می شود پمپاژ آب از آب های زیرزمینی منطقه نیز بیش از حد است.

داده ها نشان دهنده یک نرخ هشدار دهنده کاهش در ذخیره آب در حوضه رودخانه دجله و فرات است که در حال حاضر سریع ترین میزان از دست دادن ذخیره آب بر روی زمین بعد از هند را دارد.

در گزارش ناسا و دانشگاه کالیفرنیا مشخص شده که آب شیرین به طور ثابت و پیوسته در هفت سال گذشته در حال کاهش بوده است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top