آیا مردم عصر باستان هم استرس داشته اند؟

اینکاها

 محمدرضا کریمی

اینکاهادر حال حاضر از هر سه نفر یک نفر از استرس رنج می برد و شمار افرادی که دچار استرس هستند رو به افزایش است. اما نکته جالب این است که استرس فقط مشکل مردم عصر جدید نیست.

با این که تنها از دهه 1930 میلادی بود که اصطلاح استرس به کار گرفته شد، اما مشخص شده که استرس صدها و شاید هزاران سال پیش هم گریبان گیر انسان بوده است. براساس یک تحقیق، هورمون استرس کورتیزول در موی پرویی های باستان که بین 550 و 1532 میلادی زندگی می کردند وجود داشته است.

موقعی که فردی بر اثر رویارویی با تهدید واقعی و یا احساس تهدید دچار استرس می شود-کورتیزول تقریباً در همه بخش های بدنش شامل خون، بزاق، ادرار و مویش آزاد می شود.

در این مطالعه محققان نمونه موی ده نفر را از پنج منطقه باستانشناسی در پرو انتخاب کردند و این موها را با تقسیم کردن به قطعاتی مورد تحلیل قرار دادند تا سطح کوریتزول آنها را تعیین کنند. از جمله نتایجی که از این مطالعه به دست آمد این بود که بسیاری از افرادی که مورد مطالعه قرار گرفته اند، درست پیش از مرگشان سطح استرس بالایی داشته اند. همچنین دفعات بروز استرس در اکثر این افراد در طول سال های آخر عمرشان چند برابر شده است.

منبع: http://www.sciencedaily.com/releases/2009/12/091209114150.htm

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top