آیا هنگام تصمیم گیری های اشتباه مغز ما مقصر است؟

انتخاب

انتخابانتخاب ها و تصمیم گیری های ما به انباشت تدریجی اطلاعات و واقعیات درباره یک موضوع بستگی دارد و اگر انتخاب اشتباهی صورت می گیرد نتیجه اطلاعات غلط است و نباید فرایند تصمیم گیری در مغز را مورد سرزنش قرار داد. به عبارتی تصمیم گیری های غلط از اشتباهات و یا اختلالات در اطلاعاتی که به مغز وارد می شود ناشی می شود و ربطی به چگونگی تجمع اطلاعات در مغز و اشتباه آن در تطبیق و بررسی اطلاعات ندارد.

به عنوان مثال اگر فردی در انتخاب دانشگاهش ضعیف عمل کرده به دلیل گمراهی و یا توضیحات گیج کننده درباره رشته اش بوده است نه به خاطر این که مغز به خاطر نمی آورد کدام دانشگاه بهتر است.

پیش از این بررسی نورون های مغز نشان داده بود که ایرادها از اختلالات در فرایندهای حسی ناشی می شود و عملکردهای مغز به شکل قابل ملاحظه ای قابل اعتمادند.

به عبارت دیگر کد های عصبی ممکن است به طور ذاتی سازوکاری برای تصحیح خطاها داشته باشند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top