انسان امروزی و نئاندرتال ها چه مدت با هم زندگی کردند؟

نئاندرتال

نئاندرتالانسان امروزی زمانی محیط زندگیش را با نئاندرتال ها شریک بوده و شواهد ژنتیکی نیز نشان می دهد که یک تا چهار درصد دی ان ای نئاندرتال ها در انسان امروزی وجود دارد و پیوندی نژادی بین آنها به وجود آمده. اما درباره این که مدت این تعامل چه قدر بوده بحث هایی وجود دارد.

نظریه جدید این است که نئاندرتال ها با انسان امروزی همزیستی طولانی مدتی نداشته اند. پیش از این تصور می شد که آنها چند هزار سال را با هم زندگی کرده اند. امامشخص شده که این مدت کوتاه تر بوده و باید در منطقه ای در اطراف فلسطین امروزی و سوریه صورت گرفته باشد. یعنی زمانی که انسان امروزی برای اولین بار از آفریقا به این منطقه مراجعه کرده. دانشمندان با بررسی 215 استخوان که پیش از این از 11 مکان در ایبریا -جایی که امروزه به عنوان اسپانیا شناخته می شود- به دست آمده بود به این نتیجه رسیدند.

پیش از این تصور می شد نئاندرتال ها و انسان های امروزی هزاران سال با هم به طور مشترک زندگی کرده اند. درحالی که داده های جدید نشان می دهد که انسان های امروزی و نئاندرتال ها در واقع ممکن است در این منطقه در زمان های کاملاً متفاوتی در منطقه ایبریا زندگی کرده باشند و هرگز هم به یکدیگر برخورد نکرده باشند. همچنین مشخص شده که انسان مدرن و نئاندرتال ها به هر حال زمانی با هم آمیزش داشته اند و البته این پیوند نژادی باید پیش از این و قبل از این که انسان مدرن وارد اروپا شده باشد رخ داده باشد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top