انسان ها از یک تا 400 پس از میلاد چه می کردند؟

یک معبد پارتی میترا در هترای در عراق

امپراتوری های بزرگ که در طول سال های آخر منتهی به تولد حضرت عیسی (ع) تشکیل شده بودند،‌ در بیشتر این دوره در فضایی صلح آمیز و آرام در جهان به حیاتشان ادامه دادند. هرچند که در هند امپراتوری ماریان Mauryan Empire سرنگون شد و پادشاهی های کوچک تری به وجود آمدند، اما در سال 319 پس از میلاد بخش شمالی هند دوباره زیر لوای امپراتوری گوپتان Guptan Empire متحد شد. در چین، خاندان هان Han Dynasty، تا 220 پس از میلاد پایید. اما بعد از آن به سه پادشاهی تجزیه شد.

یک معبد پارتی میترا در هترای در عراق

یک معبد پارتی میترا در هترای عراق

مایاها و زاپوتک ها به حکومت بر آمریکای مرکزی ادامه دادند و به وسیله موچه Moche در آمریکای جنوبی به هم ملحق شدند. در آمریکای شمالی فرهنگ هوپ ول Hopewell culture در امتداد رودخانه می سی سی پی در همه این دوره پابرجا بود.

امپراتوری روم و امپراتوری پارت هم صلح را در اروپا، آفریقای شمالی و آسیای غربی حفظ کردند. حتی در اروپای شمالی، اوستروگات ها Ostrogoths  و ویزیگوت ها Visigoths اقدام به بستن پیمان هایی کردند. در آفریقا پادشاهی های کوش Kush  و اکسوم Aksum در جنوب مصر با روم، هند و امپراتوری پارت به تجارت پرداختند. بانتو Bantu به گسترش خود در سراسر شرق و جنوب آفریقا ادامه داد و با خودش آهن را هم برد.

صلح طولانی در جهان سفر و تجارت را آسان کرد و بسیاری از اختراعات و ایده های جدید در سراسر اروپا، آسیا و آفریقا پا گرفت. جاده های صاف و درست شده، برای سفر کردن به انسان ها کمک کرد. در چین کاغذ اختراع شد و خیلی زود در سراسر شرق آسیا مورد استفاده قرار گرفت. شیشه دمیده در بخش آسیای غربی امپراتوری رم اختراع شد و در شرق و غرب گسترش یافت. ساروج و خشت و آجر در سراسر اروپا، آفریقای شمالی و آسیای غربی گسترش یافت. تحت لوای رومی ها دین یهودی در سراسر اروپا، آفریقای شمالی و آسیای غربی گسترش یافت. مسیحیت هم از آخر دوره امپراتوری روم به جاهای دیگر گسترش یافت و به اروپای شمالی رسید. مردم زیادی در آفریقای شرقی، آسیای غربی و آسیای مرکزی هم مسیحی شدند. هرچند که اکثر مردم در این منطقه زرتشتی باقی ماندند.  اما مذهب جریانی یکطرفه نداشت و بسیاری از رومی ها هم به میترا یک خدای ایرانی علاقه مند شدند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top