بالگرد (هلیکوپتر) چیست؟

بالگرد

بالگردبالگرد (هلیکوپتر) نوعی هواپیما است. بالگرد از بال های گردانی به نام پره برای پرواز استفاده می کند. پره های گردان، به بالگرد اجازه انجام کارهایی را می دهند که هواپیما نمی تواند انجام دهد.

بالگرد
 

بالگرد دریایی که برای اولین بار به منظور بازیابی فضاپیمای مرکوری مورد استفاده قرار گرفت

بالگرد چگونه کار می کند؟

برای این که یک شیء پرواز کند، باید نیروی برآ داشته باشد. نیروی برآ همان نیرویی است که چیزی را به بالا هل می دهد. در هواپیماها نیروی برآ به وسیله بال ها ایجاد می شود. شکل بال ها باعث می شود هوا در بالای آن سریع تر از زیر آن جریان یابد. حرکت سریع تر هوا مکشی را در بالای بال ایجاد می کند و بال به بالا حرکت می کند. چنان که گفته شد هواپیماها نیروی برآ را از بال هایشان به دست می آورند. پره های بالگرد هم درواقع بال های بالگرد هستند منتها بال های بالگرد گردانند. یک بالگرد با گرداندن پره هایش هوا را در بالای بخش گردنده اش به حرکت در می آورد. چرخش باعث می شود که نیروی برآ بالگرد را به بالا حمل کند.

بالگرد

این بالگرد اسکای کرین ناسا است که می تواند چیزهای خیلی بزرگ را بلند کند و حرکت دهد. این بالگرد حتی می تواند خانه کوچکی را هم بلند کند و حرکت دهد

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top