تعریف هواپیما و انواع آن

هواپیما

حمیده احمدیان راد

مقالات مرتبط: تعریف هواپیما و انواع آن  –  هواپیما از چه قسمت هایی تشکیل شده  –  هواپیما چگونه پرواز می کند؟  –  تاریخچه به وجود آمدن هواپیما

هواپیما ماشینی است که با استفاده از یک موتور پرواز می کند. هواپیماها برای حمل انسان ها و بارها در مسیرهای طولانی مورد استفاده قرار می گیرند.

انواع هواپیماها

هواپیماانسان ها انواع هواپیماهایی می سازند که با سرعت های متفاوت پرواز می کنند و کارهای مختلفی انجام می دهند.

هواپیماهای مسافربری هواپیماهای بزرگی هستند که به وسیله شرکت های هواپیمایی مورد استفاده قرار می گیرند. بیشتر خطوط هوایی مسافران و برخی از محموله ها را حمل می کنند. بیشتر هواپیماهای مسافربری با سرعت 800 تا 970 کیلومتر (500 تا 600 مایل) در ساعت پرواز می کنند. سریع ترین هواپیماها، هواپیماهایی هستند که با سرعت مافوق صوت –سریع تر از صوت- حرکت می کنند. آنها با سرعتی بیش از 2180 کیلومتر (1350 مایل) در ساعت سفر می کنند.

بزرگ ترین هواپیماهای مسافربری، چهار موتور جت دارند. هواپیماهای سه موتوره و دوموتوره کوچک تر پروازهای کوتاه تری انجام می دهند. بعضی از هواپیماهای کوچک تر، موتورهایی با ملخ (توپی گردنده) به جای موتور جت دارند. ملخ ها پره هایی را می گردانند.

هواپیماهای سبک، هواپیماهای کوچکی با دو تا شش صندلی هستند. آنها می توانند از فرودگاه های کوچک بلند شوند یا در آنها فرود آیند.

بیشتر هواپیماهای سبک ملخ دارند. برخی متعلق به کسانی هستند که از آنها برای سفر استفاده می کنند. بقیه برای مشاغل بخصوصی مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال انسان ها از آنها برای بازرسی خطوط برق، جنگیدن با آتش های جنگل، بذرپاشی گیاهان، حمل محموله ها، عکس گرفتن از هوا و آموزش پرواز استفاده می کنند.

هواپیماهای نظامی انواع زیادی از کارها را برای نیروهای مسلح انجام می دهند. بمب افکن ها اهدافشان را در زمین هدف قرار می دهند. جنگنده ها در هوا به هواپیماهای دیگر حمله می کنند. جنگنده بمب افکن ها هر دو کار را انجام می دهند.

هواپیماهای بخصوصی هم انواع غیر معمولی از کارها را انجام می دهند. هواپیماهای دریایی (قایق های پرنده) می توانند از آب بلند شوند و در آب فرود آیند. هواپیماهای سمپاش برای پاشیدن کود یا سم پاشی محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند.

منبع: http://www.nasa.gov/

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top