جزرومد سرخ چیست؟

شکوفه های سمی و مضر جلبکی یا HAB در امتداد سواحل جهان از جمله سواحل شمال و جنوب ایران به وجود می آیند. اغلب این شکوفه ها آب را به رنگ قرمز سیر درمی آورند.   

شکوفه های مضر جلبکی موقعی رخ می دهند که توده های جلبک -به طور ساده گیاهانی که در دریا زندگی می کنند- به نحوی خارج از کنترل رشد می کنند و شکوفه های مضر تولید می کنند. شکوفه های مضر جلبکی تأثیرات مضری بر انسان ها، ماهی ها، پستانداران دریایی، پرندگان و صدف ها به جا می گذارند. این جلبک ها باعث بروز بیماری در انسان ها هم می شوند که گرچه نادر است ولی می تواند ناتوانایی هایی به وجود آورد و یا حتی کشنده باشد.

جزر و مد سرخ هرازگاهی در امتداد خطوط ساحلی ایجاد می شود و هزاران ماهی مرده را به سواحل می اندازد. به این ترتیب که گروه بزرگی از ماهی ها در جزرومد سرخ گرفتار می شوند و به خاطر باد شدید به ساحل رانده می شوند. جزر و مد سرخ علاوه براین که می تواند حیات دریایی را بکشد، باعث ایجاد سرفه، عطسه و ریزش آب چشم در انسان ها هم می شود.

بسیاری این شکوفه ها را جزر و مد قرمز یا در ایران کشند سرخ می نامند. در برخی سواحل جهان از جمله فلوریدا هرسال جزرومد سرخ رخ می دهد. جزومد سرخ این منطقه هم به وسیله جلبک های میکروسکوپی ایجاد می شوند که جانداران دریایی را می کشند. این سموم هوا را هم دربرمی گیرند و تنفس را مشکل می کنند. در این منطقه هم شکوفه های جلبکی مضر رنگ آب را قرمز می کنند.

البته همه شکوفه های جلبکی مضر نیستند. در حقیقت بیشتر شکوفه ها مفیدند چراکه گیاهان ریزی هستند که غذای جانداران اقیانوسی به شمار می روند. به عبارتی آنها منبع اصلی انرژی هستند که سوخت زنجیره غذایی اقیانوسی به شمار می روند.

به این ترتیب درصد ناچیزی از جلبک ها سمومی قوی تولید می کنند که می توانند جانوران را بکشند.

HAB ها شامل شکوفه هایی سمی هستند که اثرات مضری روی اکوسیستم های دریایی دارند. وقتی توده ای از جلبک ها می میرند و تجریه می شوند، این فرایند پوسیدگی می تواند آب را از اکسیژن تهی کند و باعث شود اکسیژن آب به قدری کم شود که جانوران یا منطقه را ترک کنند یا بمیرند.

نمونه ای از کشند سرخ در خلیج مکزیک

یک تحقیق نشان می دهد هنگامی که جلبک های خلیج مکزیک مواد مغذی کافی به دست نمی آورند، بر انرژی باقی مانده خود تمرکز می کنند تا سمی تر شوند و از بقایشان اطمینان پیدا کنند. این مطالعه نشان می دهد که جلبک کارنیا برویس باعث ایجاد شکوفه های کشند سرخ در سراسر خلیج مکزیک می شود. تولید سلول های بسیار سمی به جلبک ها اجازه می دهد تا در مقابل موجودات ریز شناور در سطح دریا از خود دفاع کنند. شکوفه های کشند سرخ به کشتار ماهی ها و سایر آسیب های محیطی و اقتصادی در منطقه می انجامد درحالی که پیش بینی آنها هم سخت است. جلبک ها وقتی از خود دفاع می کنند بسیار سمی می شوند.

منبع: http://oceanservice.noaa.gov/facts/redtide.html

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top