دایناسورها شبیه پرندگان تخم هایشان را پرورش می دادند یا مشابه خزندگان

دایناسورها

دایناسورهادر میان بسیاری از اسراری که دیرینه شناسان تاکنون تلاش کرده اند کشف کنند یکی این است که دایناسورها چگونه روی تخمشان می خوابیدند. آیا آنها مثل تمساح ها به طور کامل تخم ها را در مواد لانه دفن می کردند یا آنها را در لانه های باز و غیر پوشیده همان گونه که پرندگان جوجه هایشان را پرورش می دهند قرار می دادند.

دیرینه شناسان از نزدیک پوسته تخم های فسیل شده از یک دایناسور گوشتخوار کوچک به نام Troodon را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این جانور مانند پرندگان تقریباً به شکل عمودی روی تخم هایش می خوابیده. همچنین این دایناسور برخلاف تمساح ها تخم هایش را داخل زمین دفن نمی کرده بلکه آنها را در کف بستر شنی و یا گل و لایی که به عنوان لانه مورد استفاده قرار می داده، می گذاشته است.

این نحوه پرورش جوجه در خزندگان با روشی که پرندگان تخم خود را می پرورند فرق دارد. چراکه پرندگان تخم خود را دفن نمی کنند و در نتیجه، تخم آنها دارای خلل و فرج به مراتب کمتری است. خزندگان مثل تمساح ها که تخم هایشان را به منظور پرورش جوجه به طور کامل دفن می کنند تخم هایی دارند که سوراخ ها و خلل و فرج زیاد در پوسته شان وجود دارد که به آنها اجازه تنفس می دهد.

این شواهد نشان می دهد یک رابطه ی تکاملی نزدیک میان پرندگان و دایناسورها وجود دارد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top