راهی ساده برای غلبه بر وسوسه ها

کنترل بر خود

کنترل بر خودهمه ما آرزو داریم تا به یک کیک شکلاتی نه بگوییم و یا در برابر وسوسه رفتن به میهمانی مقاومت کنیم و کارمان را انجام دهیم. ما به طورکلی برای مقاومت در برابر وسوسه ها مبارزه زیادی انجام می دهیم.

افرادی که کنترل اندکی بر خود دارند ترجیح می دهند به کمک افرادی که کنترل زیادی بر خود دارند بر وسوسه های خود غلبه کنند و این راهی است برای بهره مندی از مهارتی که خودشان فاقد آن هستند. به این ترتیب این افراد می توانند از میزان مبارزاتشان برای کنترل بر خود به وسیله فردی که به آنها کمک می کند کم کنند.

پژوهش های قبلی معمولاً بر جنبه های منفی کنترل اندک بر خود متمرکز شده اند و نمرات پایین تر و سلامتی کمتر را از نتایج منفی کنترل اندک بر خود می دانند. اما مشخص شده افرادی که فاقد توانایی کنترل بر خود هستند در واقع ممکن است مهارت های منحصر به فردی داشته باشند و آن این که خود را با افرادی که به آنها کمک می کنند بر وسوسه هایشان غلبه کنند احاطه می کنند و از دوستانشان در این زمینه کمک می گیرند.

به هرحال درست است که کنترل بر خود امری فردی است ولی ما در همه جا از دانشگاه گرفته تا محیط کار دراحاطه افراد دیگر هستیم و می توانیم از کمک آنها برای غلبه بر وسوسه هایمان بهره ببریم.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top