روشی برای نابودی شهاب سنگ های مهاجم

حفره ناشی از برخورد شهاب سنگ

حفره ناشی از برخورد شهاب سنگدو دانشمند سیستم درحال چرخشی را پیشنهاد کرده اند که می تواند انرژی خورشیدی را در کانالی قرار داده و به صورت پرتوی لیزری درآورد و به این ترتیب سنگ های فضایی خطرناک برای زمین را منفجر کند یا دست کم آنها را به جهتی دیگر هل دهد.

فعالیت های اخیر سیارکی همگان را مبهوت کرده به طوری که محققان به این نتیجه رسیده اند باید به طور جدی درباره نحوه جلوگیری از برخورد احتمالی شهاب سنگ ها با زمین فکر کرد و راه حل های دست یافتنی تری ارایه داد. دانشمندان احتمال می دهند که زمین بیش از آن چه قبلاً تصور می شد در معرض حمله شهاب سنگ ها قرار دارد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top