زلزله از چه راه هایی به انسان خسارت مالی و جانی می زند؟

محمدرضا کریمی

 
یک زمین‌لرزه از راه های مختلف می‌تواند باعث خسارت مالی و جانی و ایجاد خرابی در سازه گردد. عمده‌ترین این موارد عبارتند از:
-نیروهای اینرسی که به واسطه تکان های شدید زمین در سازه بوجود می‌آیند.

-خسارت ناشی از آتش‌سوزی‌های بعد از زلزله

-تغییرات خواص فیزیکی زیرپی (نظیر تحکیم، نشست، روان گرایی)

-حرکات و تغییر مکان های مستقیم گسل در محل احداث سازه 
 
-لغزش زمین و دیگر حرکات سطحی
 
-امواج آب ناشی از زلزله نظیر امواج زلزله ای دریا (سونامی) یا حرکت آب در مخازن سدها و دریاچه ها (سیش)

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top