شهر افسانه ای تروا

شهر تروا

حمیده احمدیان راد

شهر ترواشهر تروا به انگلیسی Troy، قبلاً شهری افسانه ای شناخته می شد. اما بعد از کشف خرابه های آن در سال 1870، در تپه حصارلیغ آناتولی واقع در شمال شرقی ترکیه، جنوب غربی داردانل و در نزدیکی ساحل دریا، واقعیت آن اثبات شد.

به این ترتیب تروا شهری است که هم ریشه در واقعیت دارد و هم افسانه های زیادی حول آن شکل گرفته. این شهر در ایلیاد یکی از کتاب های شعر متعلق به هومر، توصیف شده است.

تروا در 3000 پیش از میلاد مسیح پایه گذاری شد و تا 500 بعد از میلاد نه بار تخریب و دوباره بازسازی شد. به این ترتیب این شهر به مدت 3500 سال به شکل پیوسته ساکنانی داشته است. اولین تروا که در سال 3000 پیش از میلاد سنگ بنای آن گذاشته شد، در 2500 پیش از میلاد تخریب شد و تروای دوم به جایش ساخته شد. این تروا هم بر اثر آتش سوزی ای که حوالی 2300 پیش از میلاد رخ داد از بین رفت. سپس تروای سوم، چهارم و پنجم یکی بعد از دیگری و به جای یکدیگر ساخته شدند. شواهد حاکی از این است که در این شهرها فعالیت زیاد و قابل توجهی صورت نمی گرفته. اما تروای ششم که بین 1275-1800 پیش از میلاد ساخته شد امروزه بسیار مورد توجه است و دیوارهای به جامانده از این شهر وضعیت خوبی دارد.

به دنبال تروای ششم، تروای هفتم متولد شد. تروای هفتم جایی بود که جنگ مشهور تروجان در 1200 پیش از میلاد در آن رخ داد که اولین جنگ بین شرق و غرب شناخته می شود. تروجان به فرهنگ و مردم تروا اشاره دارد.

براساس افسانه ای یونانی، پایه گذار شهر تروا، ایلوس پسر تروس است و نام تروا از نام تروس مشتق شده است. پسر و جانشین ایلوس، لائومدون بود. در زمان او هرکول شهر را تسخیر کرد و لائومدون به دست هرکول کشته شد. در طول پادشاهی پسر لائومدون، یعنی پریم بود که جنگ تروجان رخ داد. نتیجه این جنگ تسخیر و ویرانی شهر بود.

در طول این جنگ مردم زیادی از مکان های مختلف آناتولی به کمک تروا آمدند اما به خاطر حقه اسب چوبی، شهر سقوط کرد و تروا ویران و سوزانده شد. تروجان هایی که از مهلکه گریخته بودند، دوباره شهرشان را ساختند و به زندگی در آن ادامه دادند. تروای هشتم میراث دوره هلنی را حفظ کرد. اما تروای دهم تروای دوره رومی شد. این شهر در طول پادشاهی امپراتور آگوستوس پایه گذاری شد و به نظر می رسد که تا قرن چهارم میلادی شهر بسیار مهمی بوده است.

منابع:http://www.turktour.com/truva.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Troy

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top