عامل کلیدی کنترل نیتروژن اقیانوس ها

اقیانوس

اقیانوسدانشمندان با انجام سفری به جنوب اقیانوس آرام کشف کردند که مواد آلی مشتق شده از جلبک های پوسیده، میزان اتلاف نیتروژن در مناطق با حداقل اکسیژن این اقیانوس را تعدیل می کند. فهم چرخه نیتروژن در اقیانوس از اهمیت کلیدی برخوردار است چراکه نیتروژن ماده ای مغذی و محدود برای حیات اقیانوسی است. این درحالی است که با توجه به فعالیت روبه افزایش میکروارگانیسم های دریایی این نیتروژن ثابت به سرعت در حال تبدیل به گاز نیتروژن و فرار از اقیانوس به جو است.

نیتروژن به شکل در دسترس زیستی آن یا به وسیله باکتری ها تولید می شود و یا از طریق گردوغبار و یا رودخانه ها به اقیانوس ها منتقل می شود.

حدود 40 درصد از دست رفتن نیتروژن اقیانوسی در مناطقی رخ می دهد که به اصطلاح حداقل اکسیژن را دارد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top