غیر از بینی اعضای دیگر بدن هم بوها را حس می کنند؟

بویایی

بویاییبوها نسبت به آن چه پیش از این تصور می شد نقش به مراتب مهم تری در زندگی دارند. سلول های قلب، خون، ریه و حتی سلول های دیگر بدن همان گیرنده ها برای سنجش بو را دارند که در بینی وجود دارد. به این ترتیب به عنوان مثال قلب بوی چای تازه دم یا دارچین را می فهمد.

تا به حال تصور بر این بود که بینی به طور انحصاری از گیرنده های بویایی برخوردار است. گیرنده های بویایی بینی بر روی سلول های خاصی در یک بافت ویژه پوششی در داخل حفره بینی قرار دارند.

گیرنده های بویایی در بینی در سلول های خاصی واقع در مخاط اپی تلیوم بویایی قرار دارند. اپیتلیوم بویایی یک بافت ویژه پوششی در داخل حفره و پشت بینی است. گیرنده های بویایی لنگرگاه ترکیبات شیمیایی ای هستند که از راه هوا منتقل می شوند و مسئول رایحه غذا و مواد دیگرند. این مولکول ها به گیرنده ها متصل می شوند و در مغز به عنوان بوهای خاص ثبت می شوند.

اما کشف گیرنده های بویایی در سلول های دیگر غیر بویایی به عنوان یک شگفتی تلقی می شود. سلول های خونی گیرنده های بویایی دارند. همچنین قلب، ریه ها و بسیاری از اندام های غیر بویایی دیگر نیز دارای این گیرنده ها هستند.

منبع: http://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130407183542.htm

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top