فیبر غذایی چیست؟

فیبرهای غذایی

محمدرضا کریمی

فیبرهای غذاییبخشی از گیاه که در لوله گوارش انسان هضم نمی شود فیبر نامیده می شود. فیبر جزو کربوهیدارت ها به حساب می آید. قسمت اعظم فیبر سلولز است و در ساختمان گیاهان نقش استفامت دهنده گیاه را دارد. مقدار دیگری از فیبر هم برای رشد گیاه به انرژی تبدیل می شود و ممکن است بقیه آن به شکل  قند یا نشاسته درگیاه ذخیره شود.

انواع فیبر عبارتند از:

1-غیرمحلول (ساختمانی) شامل: سلولز، همی سلولز، لگینین (گندم و جو کامل، سبوس گندم، دانه ها، مغزها و سبزی ها).

2-محلول در آب شامل، پکتین، صمغ، موسیلاژ (سیب، انگور، آلو، مرکبات، سایر میوه ها، جو، جو دوسر و حبوبات).

عملکرد فیبرها در لوله گوارش

-عملکرد فیبر غیرمحلول در لوله گوارش به این ترتیب است:

– نیاز به جویدن زیاد و ایجاد حس پری شکم

-زمان عبور آب را کاهش می دهد.

-با بعضی از مواد معدنی مثل کلسیم، منیزیم، آهن، روی، مس باند می شود و جذب آنها را کاهش می دهد.

عملکرد فیبر محلول در لوله گوارش به این ترتیب است:

-آب را نگه می دارد.

-تخلیه معده را به تأخیر می اندازد.

-با اسیدهای صفراوی و کلسترول باند می شود و موجب کاهش کلسترول خون می شود.

منبع: اصول علم تغذیه، دوره علمی پودمانی- نگارش: دکتر علی کشاورز، استاد و مدیر گروه تغذیه و بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و آزاده نجارزاده، کارشناس ارشد رشته علوم بهداشتی در تغذیه

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top