ایستگاه فضایی بین امللی

مدار یک مسیر است. مدار راهی است که در آن یک چیز در اطراف یک جسم در فضا می گردد. ماه در مداری اطراف زمین می گردد. ما همین حالا در یک مداریم! دلیلش این است که زمین در یک مدار در اطراف خورشید می چرخد. ایستگاه فضایی بین المللی هم در مداری به دور زمین می گردد. هر شیء موجود در یک مدار ماهواره نامیده می شود. ماهواره می تواند طبیعی باشد مانند ماه. ماهواره می تواند ساخته دست بشر باشد مثل ایستگاه فضایی. زمین هم یک ماهواره طبیعی خورشید است.

ایستگاه فضایی بین امللی

ایستگاه فضایی بین المللی هر 90 دقیقه یک بار در مداری به دور زمین می گردد

سیارات، ستاره های دنباله دار، سیارک ها و دیگر اشیاء در مدارهایی به دور خورشید می گردند. سیارات بسیاری نیز دارای ماه هستند. این ماه ها در مدارهایی در اطراف سیاره هایشان می گردند.

مدار چه شکلی است؟
مدار یک مسیر منحنی مثل دایره یا بیضی است. مدار یک ستاره دنباله دار بسیار طولانی و باریک است. گاهی اوقات ستاره دنباله دار به خورشید نزدیک است و به سرعت حرکت می کند اما بیشتر اوقات دور از خورشید است و به آهستگی حرکت می کند. مدار ماه تقریباً دایره ای شکل است.

چگونه اجسام در مدار باقی می مانند؟
یک جسم در حال حرکت به حرکت خود ادامه خواهد داد مگر این که چیزی آن را بکشد یا هل دهد. این قانون اول حرکت نیوتن نامیده می شود. بدون نیروی جاذبه (گرانش)، ماهواره به به فضا پرواز می کند. با گرانش یک ماهواره به طور مداوم به عقب و سمت زمین کشیده می شود. این کش و واکش ماهواره را در مدار نگه می دارد.

اشیایی که در ارتفاعات مختلف قرار دارند با سرعت های متفاوتی در مدار حرکت می کنند. ایستگاه فضایی در فاصله حدود 200 مایلی (322 کیلومتری) بالای زمین است. در آن ارتفاع، ایستگاه باید با سرعت حدود 17500 مایل (28160 کیلومتر) در ساعت حرکت کند. ایستگاه فضایی در مدت حدود 90 دقیقه به دور زمین می گردد. ماه بسیار بالاتر است و حدود 250000 مایل (402000 کیلومتر) از زمین فاصله دارد. تقریباً 28 روز طول می کشد تا ماه در مدارش به دور زمین بگردد. به عبارتی حدود 2200 مایل (حدود 3540 کیلومتر) در ساعت را می پیماید. یک سال هم طول می کشد تا زمین به دور خورشید بگردد. پلوتون در مدت حدود 248 سال زمینی طول می کشد تا به دور خورشید بگردد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top