نتیجه روند کنونی انقراض جانوران

فیل

محمدرضا کریمی

فیل

انقراضی که در حال حاضر دامنگیر موجودات زنده شده نتیجه یک دسته از رفتارهای انسانی به همراه اثرات تغییرات آب وهوایی است.

به خاطر دست به دست هم دادن عوامل مختلف، واقعه انقراضی بزرگی که در حال حاضر در جریان است خیلی شدیدتر از آن چیزی است که در دوره های عمده انقراض های دسته جمعی در گذشته رخ داده. ظرف نیم میلیارد سال اخیر تنها سه انقراض دسته جمعی در ابعاد انقراض جاری رخ داده است.

به این ترتیب موجودات زنده ای که در گذشته خود را با این قبیل شرایط تطبیق داده بودند بعد از انقراض کنونی ممکن است نتوانند خود را با اوضاع وفق دهند.

به عنوان مثال ممکن است به خاطر تغییرات با یک وضع هشدار دهنده در کف دریا مواجه شویم. انقراضی که در حال رخ دادن است توازن گروه های دریایی را وارونه می کند.

وقوع یک انقراض دسته جمعی عمده تنها به معنی کاهش موقت در غنای گونه ها نخواهد بود

آن چه موجب نگرانی است این است که بعضی از گروه ها به طور دایمی غالب شده اند درصورتی که نبایستی این طور می شده است. بنابراین با انقراضی که در حال حاضر رخ می دهد، نمی دانیم که در آینده چه گونه هایی باقی خواهند ماند. انسان ها هنوز باور نمی کنند که چقدر نتایج این انقراض غیرقابل پیش بینی خواهد بود.

منبع: http://www.physorg.com/news202722830.html

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top