نقاشی باغ آب و پل پیاده رو ژاپنی کلود مونه

باغ آب و پل پیاده رو ژاپنی کلود مونه

باغ آب و پل پیاده رو ژاپنی کلود مونه

این نقاشی یکی از 100 نقاشی برتر جهان است که به وسیله کلود مونه (1840-1926) نقاش امپرسیونیست فرانسوی کشیده شده. اندازه این نقاشی 90.2 X 92.7 سانتی متر است و در حال حاضر در موزه بوستون آمریکا است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top