نور چه کاربردی در درمان بیماری ها دارد؟

کاربرد نور برای درمان بیماری ها

 دکتر مونا زارع

کاربرد نور برای درمان بیماری ها

یکی از کاربردهای نور در پزشکی به دست آوردن اطلاعات قابل مشاهده درباره بیمار است. به عنوان مثال دستگاه هایی وجود دارد که به کمک آنها می توان حفره های داخل بدن را مشاهده کرد.

غیر از کاربرد تشخیصی نور، مواردی هم وجود دارند که نور جهت درمان مورد استفاده قرار می گیرد. از جمله آنها عبارتند از:

1-درمان یرقان نوزاد

گروهی از نوزادان بعد از تولد، آنزیم کافی جهت جدا کردن بیلی روبین از آلبومین ندارند و در نتیجه دچار زردی می شوند. جهت درمان آنها از لامپ های فلورسنت استفاده می شود. چنین تصور می شود که مؤلفه طول موجی حدود 405 نانومتر موجود در نور لامپ، موقع جذب شدن در رگ های سطحی بدن نوزاد، موجب جدا شدن بیلی روبین از آلبومین در کبد و دفع آن می شود.

2-کروموتراپی

با توجه به ویژگی هر یک از رنگ های طیف مریی نور، می توان از آنها جهت درمان تعدادی از بیماری ها استفاده کرد. به عنوان مثال جهت تحریک اعصاب می توان از رنگ قرمز استفاده کرد و از رنگ سبز و آبی می توان جهت ایجاد تسکین و آرامش بهره برد. همچنین در بهبودی بیماری های آبله، مخملک و سرخک از رنگ قرمز استفاده می شود.

منبع: درسنامه جامع علوم پایه پزشکی حیان- دکتر مهدی خزعلی/ مدیر

گروه مؤلفان: دکتر میثم مرتاضیان/ بخش فیزیک پزشکی= دکتر بهرام بلوری

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top