واحد نجومی چیست؟

یک واحد نجومی متوسط فاصله زمین تا خورشید است که حدود 92957000 مایل یا  149600000 کیلومتر است.

واحد نجومی یا AU هر سیاره:

تیر (عطارد): 0.39

ناهید (زهره): 0.723

زمین: 1.0

مریخ: 1.524

مشتری: 5.203

کیوان (زحل): 9.539

اورانوس: 19.18

نپتون: 30.6

پلوتون: 39.53

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top