پسرهایی که احساسشان را قایم می کنند

پسران

پسران

پسرهایی که خیلی متعصبانه و تنگ نظرانه به مردانگی نگاه می کنند, زیادی روی خشونت, برخورد سرد و شجاعت فیزیکی اصرار می کنند و این طوری ممکن است بخش هایی از وجودشان که می تواند حساس و حتی هوشمند باشد را کتمان و پنهان کنند.

 

خیلی از پسرها احساسات شان را قایم می کنند. پسرهااغلب فکر می کنند برای دخترها خوب است که زودرنج و حساس باشند, اما پسرهای قوی این طوری نیستند. در نتیجه پسرها ممکن است کمتر همدلی نشان دهند و عاطفی باشند, کمتر حمایت و تشویق کنند و کمتر به آن چیزهایی که واقعاً احساس می کنند یا می خواهند که باشند نزدیک شوند. گریه کردن مانع این است که پسری به عنوان یک مرد قوی مورد پذیرش قرار بگیرد و به رسمیت شناخته شود. بنابراین یکی از اولین کارهایی که مردم انجام می دهند این است که به پسرها یاد بدهند گریه نکنند.

 

بعضی از پسرها هوش و استعدادشان را پنهان می کنند. پسرها ممکن است ترجیح دهند در مدرسه خیلی خوب نباشند. چون فکر می کنند که آموختن و تکلیف شب انجام دادن کارهایی است که دخترها انجام می دهند. مثلاً پسرها (این موضوع به میزان زیادی به بافت و طبقه اجتماعی شان هم بستگی دارد) در مدرسه ناسازگاری نشان می دهند تا به اندازه کافی مرد به نظر برسند. اگر پسری به خاطر عملکرد خوب تحصیلی جلوی همکلاسی ها مورد تشویق قرار بگیرد, ممکن است دست به کار ناشایستی بزند تا دوباره احترام آنها را به خاطر مردانگی اش به دست آورد.

 

پسرها ترحم و دلسوزی شان را خیلی خوب پنهان می کنند. پسرها در ترس از این زندگی می کنند که نکند به عنوان فردی لطیف و ملایم و بچه مثبت شناخته شوند. مثلاً دختری به طرف پسری می رود و از او می خواهد به برادر کوچکش کمک کند. اما پسرهای دیگر می گویند:"چه کار می کنی؟" بنابراین هم خود پسرها باید از چنین گروه هایی کنار بکشند و هم والدین به عنوان راهنما سعی کنند که آنها را از این گروه ها دور کنند. به طوری که پسرها بتوانند آن چیزی را که واقعاً احساس می کنند کشف کنند و آن را انجام دهند. وگرنه آنها این کارها را مقابل پسرهای دیگر انجام نمی دهند.

 

سواد احساسی

باید برای پسرهایی که احساسات شان را انکار می کنند تأسف خورد. مثلاً اگر آنها ترس های طبیعی شان را تحقیر می کنند به خاطر این که ترس کاری مردانه نیست, زندگی احساسی خودشان را انکار یا خرد و نابود می کنند. در نتیجه ممکن است از نظر احساسی بی سواد و کم مایه شوند. یعنی این که نتوانند احساسات خودشان و دیگران را تشخیص دهند.

 

منبع: http://www.pbs.org/parents/raisingboys/masculinity04.html

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top