چرا بال و پر پرندگان با گذشت زمان رنگی تر شده؟

bishop

حمیده احمدیان راد

سال ها است که دانشمندان می کوشند تا به دلیل وجود گوناگونی های بی شمار در رنگ بال و پر پرندگان پی ببرند. 

bishop

تصویری از یک بیشاپ

یک نمونه جالب ویدوبردها و بیشاپ های آفریقایی هستند. آنها دو گونه پرنده اند که پرهای بزرگ شده دم و رنگ های روشن دارند. ماده های این پرنده ها، نرهایی با بلندترین پرهای دم را ترجیح می دهند و درعین حال نرها با سیگنال های قرمزتر و بزرگ تر (همان رنگ و اندازه پرها) می توانند قلمرو بزرگ تری را اشغال کنند. به این ترتیب این سیگنال ها به کار جذب جفت برای تولید مثل و ترساندن رقبا می آید. اما نکته جالب این است که گونه های امروزی ویدوبردها و بیشاپ ها از پرندگانی با دم های کوتاه و سیگنال های رنگی زرد به وجود آمده اند.

اما این که رنگ قرمز کنونی از رنگ زرد تکامل پیدا کرده چند معنی دارد: پرندگان مقادیر زیادی از رنگدانه های زرد را در پرهایشان ذخیره می کنند که تولید رنگ قرمز می کند یا آنها بعضی از رنگدانه های زرد را با کمک یک آنزیم به قرمز تبدیل می کنند. بنابراین به نظر می رسد که ویدوبردها و بیشاپ های زرد فاقد این آنزیم هستند و در نتیجه زرد مانده اند و گوناگونی رنگ ها را در این پرندگان می بینیم. گوناگونی رنگ ها ممکن است به خاطر محدودیت های ژنتیکی یا فیزیولوژیکی در بعضی از گونه ها نیز باشد.

منبع: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/05/100503111521.htm

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top